DIGITAL SMART PUBLISHING Ongekende voordelen van een Digitale Smart Publicatie

Voordelen van een digitale smart publicatie voor gebruikers

Wat is een digitale smart publicatie?

Het gaat hier om een interactieve digitale publicatie waarbij gebruikt wordt gemaakt van alle technische mogelijkheden die worden toegepast bij een interactieve website. Deze publicaties zijn te lezen op je pc, maar ook perfect op laptops, smartphones en tablets. Ze zijn beschikbaar als een smartbook, maar ook in de vorm van een rapport, een nota of een artikel.

Sterke groei om- en bijscholingsprogramma’s

Vooral voor publicaties die gebruikt worden voor het onderwijs, opleidingen en cursussen zijn smart publicaties een uitkomst. Ze kunnen bovendien worden omgezet in een app.

Mede door de coronacrisis zullen we de komende jaren een sterke toename zien van de behoefte aan om- en bijscholingsprogramma’s die gericht zijn op banen in kansrijke sectoren. Bij de ontwikkeling, opzet en uitvoering daarvan bieden digitale smart publicaties ongekende voordelen. Om de om- en bijscholing te bevorderen heeft het kabinet recent een financiële regeling aangekondigd.

Wat bieden deze digitale smart publicaties?

Naast het voordeel dat je in beginsel overal via het internet van deze publicaties gebruik kunt maken, bieden ze de volgende voordelen.

 • Ze beschikken over een voorleesfunctie, waarbij de inhoud op realtime basis kan worden voorgelezen in 16 verschillende talen.
 • Je kunt gebruik maken van streaming video, filmpjes, sociale media podcasts en apps.
 • Gebruikers kunnen zowel met de auteur als met andere gebruikers over de inhoud communiceren en deelnemen aan interactieve webinars en online cursussen en colleges.
 • Als er sprake is van een belangrijke ontwikkeling voor de inhoud van de publicatie dan kan deze snel met updates worden geactualiseerd.
 • Bij een smart publicatie voor studiedoeleinden is een voorziening ingebouwd die gebruiker helpt bij het maken van een uittreksel of summary.
 • Ben je in de publicatie op zoek naar iets wat je gelezen hebt dan kun je gebruik maken van de zoekbalk die op elke pagina beschikbaar is en die je snel helpt.
 • Voor je favoriete pagina’s kun je gebruik maken van de zogenoemde bookmark-knop onderaan elke pagina.

Voor welke doeleinden worden smart publicaties gebruikt?

In de praktijk voor alle type boeken en andere publicaties, maar vooral voor publicaties op het terrein van studies, cursussen en opleidingen. Daarnaast voor alle mogelijke rapporten en nota’s; voorbeelden zijn accountantsrapporten en verslagen op allerlei gebieden.

Zie voor voorbeelden van een smartbook:

Internet Of Things: https://client.smartbook-reader.nl/#!/book/4/

Klimaatwinnaars: https://client.smartbook-reader.nl/#!/book/22/

Voordelen van een digitale smart publicatie voor auteurs en docenten

 • Geen speciale vaardigheden
  Voor auteurs en docenten biedt een smart publicatie veel voordelen en het vraagt geen speciale vaardigheden. Meestal maken ze voor  het schrijven van publicaties gebruik van het alom bekende Word.
  Deze teksten kunnen door uitgever, Digital Smart Publisher (DSP) worden omgezet in een smart publicatie of desgewenst een app.
 • Snelheid en lage kosten
  Binnen een week nadat een Word-publicatie naar DSP  is gemaild kan de auteur of docent  beschikken over een smart publicatie.
  De kosten voor het laten maken van een smart publicatie zijn mede afhankelijke van het aantal woorden.
  Voor een prijsopgave kun je een mailtje sturen naar DSP.
 • Bestaande publicaties omzetten in een smart publicatie
  Ook bestaande publicaties kunnen door DSP worden omgezet in een smart publikatie.  Deze omzetting biedt veel voordelen voor de publicaties die voor het onderwijs, opleidingen en cursussen worden gebruikt.